Upravljanje projektima

LUDAN Engineering ima među svojim zaposlenima inženjere svih struka sa višegodišnjim iskustvom u upravljanju projektima, rukovođenju radovima izgradnje i puštanju u rad različitih industrijskih postrojenja u zemlji i inostranstvu.

Izrada projekata

LUDAN u timu svojih zaposlenih ima inženjere svih struka tako da izrađuje kompletne projekte po svim specijalnostima. Ludan pruža usluge izrade projekata različite kompleksnosti, od generalnog projekta, studije izvodljivosti, idejnog rešenja i idejnog projekta do projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje i projekta izvedenog objekta, kao i elaborate raznih vrsta, studije uticaja na životnu sredinu i projekte iz oblasti zaštite od požara.

Izvođenje radova

Za izvođenje radova izgradnje LUDAN, kao odgovorni izvođač, angažuje podizvođače, a inženjeri Ludan-a rukovode izgradnjom. LUDAN Engineering pruža i usluge projektantskog nadzora kao i nadzora nad izvođenjem radova drugih izvođača.